top of page

Aštánga Jóga

Aštánga Jóga je prastará metóda kontroly a upokojovania vlastnej mysle a kultivovania zdravého tela nielen fizycky, ale aj energeticky. Jej aspekty boli popísane v spisoch už pred 2tis rokmi a dodnes sa táto metóda praktizuje. Je postavená na precíznej kontole dychu, prepájaní tohto kontolovaného dychu s pohybom (vinjása) a s pozíciami (ásany), ktoré sú zoradené v presných sekvenciách. Všetky zmysly sa upriamujú na vlastnú prax a jej prvky a opakovane deň po dni tieto sekvencie praktizujeme. Opakovanie “toho istého” každý deň (ásan, mantier, dychových cvičení,…) je základom každej duchovnej praxe, pretože iba opakovaním sa dá dostať do pozmeného stavu vedomia - do stavu jógy, v ktorom je pokoj, kľud a mier. Opakovanie, sústredenie a upriamovanie svojich zmyslov dovnútra sú všetko tradičné aspekty jógy. Na to, aby sa dalo praktizovať takéto upriamovanie pozornosti na prax a nerušené sústredenie je potrebné jógu praktizovať tradičným spôsobom, a to tak, že každý praktizuje sekvencie sám z pamäti v rytme vlastného dychu bez toho, aby ho vyrušovala nepretržitá inštruktáž od učitela, videa alebo obrázkov. V Aštánga jóge voláme tento prístup Mysore [Majsór] štýl. Učiteľ na takejto hodine pomáha s pozíciami tým, ktorí sekvenciu už poznajú a z pamäti ju praktizujú, alebo ju učí po troškách, krok po krotku, z hodiny na hodinu nových praktikantov tak, aby si ju aj oni zapamätali, aby si na ňu postupne zvykali a aby prax bola vhodná pre každého z nich vzhľadom na ich vek, pohlavie, zdravotný stav, ohybnosť či silu. Hodiny sú preto absolútne vhodné aj pre začiatočníkov. Záujemcom o túto jógu sa odporúča pred začatím niektoré ráno prísť na hodinu a iba si ju pozrieť, či je to niečo, čo ho naozaj láka. Ak sa potom rozhodne túto formu jógy praktizovať, odporúča sa chodiť prvé mesiace na prax denne, alebo tak pravidelne, ako je to možné, aby bol čo najviac pod dohľadom učitela, aby správne napredoval, vytvoril si dobrý návyk a učil sa nové pozície a detaily praxe. Táto jóga je vhodná pre každého, kto chce praktizovať jógu pravidelne (denne), kto chce mať pokojnú myseľ a zdravé telo. Je to jóga, ktorá na jednej strane vyžaduje pravidelnosť a odhodlanie, ale na strane druhej jej duchovné aj fyzické benefity sa nedajú spochybniť.

Kde učím

PRAKRITI Yoga Shala

Údernícka 11

851 01 Bratislava

Utorok až piatok 6:30

ROZVRH A PRIHLÁSENIE TU

súkromné hodiny momentálne nie sú k dispozícii. V prípade záujmu o lekcie jógy navštívte moje ranné hodiny, prípadne nižšie vypísané kurzy.

ŠKOLA JÓGY

yacep_edited_edited_edited.jpg

Začiatočnícky Kurz

Kurz na vybudovanie vlastnej praxe Aštánga jógy

LEVEL 1

Tréning nie len pre učiteľov, ale hlavne naprehĺbenie vlastnej praxe

More Info

Level 1

Kurz nie len pre učiťeľov jógy, ale halvne na prehĺbenie svojej praxe Prvej Série Aštánga Jógy

Level 2

Kurz pre absolventov tréningu Level 1 na ešte väčšie prehĺbenia poznania Prvej Série ale so zameraniím aj na Druhú Sériu Aštánga Jógy

Letný špeciál

Tréning pre absolventov tréningu Level 1 a Level 2 na ešte hlbšie porozumenia učenia jógy a pridružených tém

bottom of page