top of page

Čo je Reiki

 

Reiki je pomenovanie pre Univerzálnu energiu, ktorá sa nachádza všade okolo nás. Je to energia Univerza - Vesmírna energia - Energia Liečenia. Niektoré pramene uvádzajú, že liečenie touto energiou, ktorú dnes voláme Reiki sa používalo už v starovekom Egypte, Číne či iných kultúrach, čo dokazujú rôzne rytiny a texty. Potom sa učenie Reiki akoby stratilo. Novú éru započal buddhistický mních Dr. Mikao Usui. Počas svojho 21 dňového pôstu a meditácie v kláštore na posvätnej hore prezrel a z duchovnej sféry dostal zasvätenie do liečenia energiou Reiki. Podľa nápisu na jeho náhrobnom kameni Dr. Usui počas svjojho života naučil Reiki 2000 ľudí. Z toho 13 študentov dosiahlo level Majstra. Odvtedy sa Reiki rozšílo do celého sveta a do jeho učenia je zasvätených stále viac a viac ľudí, ktorí naďalej toto učenie praktizujú a liečia seba aj iných.

 

Reiki je zložené z dvoch slov: Rei - životodárny, vesmírny, všezasahujúci a Ki - energia, sila. Terapia Reiki je prenos - odovzdanie životnej energie. Pri procese liečenia riadne zasvätený terapeut funguje ako prostrendík - kanál medzi Zdrojom a “pacientom”, nepoužíva svoju osobnú energiu. S Reiki sa dá liečiť na fyzickej, mentálnej aj psychickej úrovni. Pre chorých je to spôsob liečenia a pre zdravých je to dodatočný zdroj energie, omladzovania a harmonizácie.

 

 

Liečenie s Reiki

 

Liečenie Reiki je vhodné na akýkoľvek problém od tlemnia bolestí, problémami s pohybovým aparátom, tkanivami, vnútornými orgánmi cez pomoc zbavovania sa závislostí, depresie, energetickej stagnácie až po problémy spojené s dnešnou dobou ako napríklad redukcia stresu, nespavosti, úzkosti a podporuje uvolnenie, relaxáciu a celkový blahobyt. Reiki je samozrejme perfektne vhodné aj pre plne zdravých a vitálnych ľudí a prináša dodatočnú energiu, pohodu, omladzovanie a rovnováhu. Reiki nemá žiadne kontraindikácie a nenesie so sebou žiadne nebezpečenstvá.

 

Štandardná terpaia Reiki trvá do 60 minút. Počas tejto doby sa prečisťujú a hrmonizujú čakry, uhladzuje sa aura a prebieha samotné “liečenie”, resp. prenos a odovzdanie energie rôznymi polohami rúk na tele “pacienta”. Môže obsahovať jemné masážne hmaty či tlaky. Terapia sa v prípade potreby dá robiť aj bez fyzického dotyku alebo dokonca aj na dištančne kdekoľvek na svete a to absolútne bez zníženia jej účinnosti. Samozrejme sa dajú robiť aj rýchlejšie, kratšie alebo čiastočné ošetrenia. 

 

Štandardná jedno ošetrenie Reiki (60-70 minút) - 50,-€

Dištančné ošetrenie - 40,-€

Objednanie a ďalšie informácie na jaro@jaropavek.com alebo na +421 903 249 492 - správa je vždy praktickejšia ako telefonát, nakoľko nemusím mať možnosť dvíhať telefón.

Nájdete ma v mojom štúdiu Prakriti

bottom of page