top of page

Ashtnaga Yoga tréning: Level 1

nielen pre učiteľov - certifikácia

6D5A8148.jpg

Tréning je vhodný pre súčasných i ašpirujúcich učiteľov, tak ako aj pre praktikantov Ashtanga jogy bez ambície učiť na prehĺbenie vlastnej jogovej praxe a teórie. Uchádzači sa detailne naučia celý komplexný systém praktizovania celej prvej série Ashtanga jogy, tak ako aj učiteľské techniky potrebné na efektívne a bezpečné učenie svojich budúcich študentov, základy teórie a filozofie jogy a pranajámy. Ak nemáte predchádzajúce skúsenosti s (Ashtanga) jogou, odporúčame Vám Ashtanga Yoga Na Každý Deň Do Konca Života - kurz pre začiatočníkov.


Každý študent dostane vlastný tréningový manuál so sylabom prvej série a všetkými materiálmi potrebnými na tento tréning. Pre každého, kto sa zúčastní všetkých vyučovacích hodín, bude na konci tréningu vydaný učiteľský certifikát s obsahom 100 vyučovacích hodín. Študenti z ktoréhokoľvek predošlého tréningu môžu spolu dosiahnuť 200 hodín výuky, registrovať sa v Yoga Alliancii ako učitelia a dostanú oprávnenie na používanie titulu RYT200 (Registred Yoga Teacher with 200 hours of study). Študenti, ktorí ukončili svojich 200 hodín štúdia a registrovali sa v Y.A. sa môžu v prípade záujmu uchádzať o ďalších 300 hodín pokročilého štúdia na hociktorom z nasledujúcich tréningov Level 1 a Level 2, spolu dosiahnuť 500 hodín štúdia a tým získať upgrade registrácie z RYT200 na RYT500. (Týchto dodatočných 300 hodín nie je povinných, je to dobrovoľná nadstavba, ktorá nie je nijak časovo ohrničená, tj. netreba ju stihnúť do nejakého stanoveného času.) Na základe tejto registrácie v Y.A. (RYT200 alebo RYT500) budú úspešne ukončení študenti zapísaní v databáze Yoga Aliancie, bude im vydaný preukaz a budú automaticky medzinárodne akceptovaní ako učitelia jogy.


Tréningy sa konajú viac krát ročne. Na svojom prvom tréningu sa študenti naučia základy jogovej praxe, teórie a metodológie učenia. Do ďalšieho tréningu podľa svojho výberu žiaci nadobúdajú skúsenosti tak ako v samotnej joge tak aj v učení, to znamená, že nasledujúcim tréningom je ich vnímanie vlastnej praxe, učenia či teórie posunuté o dosť dopredu. Z každého ďalšieho tréningu si preto vždy vezmú niečo viac a sú schopní sa na veci pozerať z iného uhla. Skupina ľudí je vždy iná. Veci sú teda vždy povedané inými slovami, demonštrujú sa na iných ľudoch, vždy sa nad témami a problematikou uvažuje inak. Na každom tréningu je zdieľaných viac informácií, ako ktokoľvek dokáže na jeden krát absorbovať. Pravidelný návrat je preto nekonečné prehlbovanie vlastných poznatkov a praxe. Joga je nekonečné štúdium a vonkoncom nekončí jedným tréningom. Učiteľ je tiež osoba, ktorá sa neustále vzdeláva, a na každom tréningu zdieľa všetky svoje nové poznatky. Každý učiteľ by mal byť hlavne vždy študentom. Vzdelávať sa či na tréningoch, kurzoch, workhhsopoch, bežných hhodinách,... 

Denný rozvrh všetkych tréningov:
6:30 – 8:00 Ashtanga Yoga (Mysore štýl/Vedená hodina/Rozdelená hodina) - sobota a nedela je ranná prax od 8:00 do 9:30
prestávka na raňajky
9:00 – 12:30 Učiteľské techniky, otázky a odpovede (druhá fáza fyzickej časti tréningu)
prestávka na obed
13:30 – 16:00 Filozofia, meditácia, pranjáma, diskusie, príbehy, náučné hry a iné aktivity.


- víkendy sa celý rozvrh posúva o hodinu neskôr

Dvojtýždňová forma: 

5. - 17. 8. 2024

Víkendová forma: 

9. 2. - 14. 4. 2024 

Víkendová forma - všetky nasledujúce víkendy:

9. - 11. február (únor)

1. - 3. marec (březen)

22. - 24. marec (březen)

12. -14. apríl (duben)

Cena tréningu: 

100 hodinový tréning - víkendový či dvojtýždňový: 1200€

V cene je obsiahnutá certifikácia, tréning a učebný materiál. Cena nezahŕňa ubytovanie a stravovanie. Počet miest je limitovaný.

Pokračovanie štúdia po ukončení 500h programu - 600€ každý ďalší ľubovolný tréning.

Registráciute sa už teraz na jaro@jaropavek.com

Prosím, majte na pamäti, že neodpisujem na maily každý deň, preto moja odpoveď môže trvať...

 

Tréningy sa konajú v jedinečných moderných priestoroch štúdia PRAKRITI - Ashtanga Yoga Shala Bratislava - www.prakriti.sk

 

Storno podmienky a podmienky certifikácie:

- Registrácia má splatnosť 14 kalendárnych dní. Pri neuhradení registrácie v tomto časovom horizonte sa registrácia ruší a miesto je posunuté iným záujemcom. V prípade pretrvávajúceho záujmu sa treba registrovať znovu. 

- Storno:

  • do 8 týždňov pred tréningom sa vracia 100% z platby;

  • medzi 8 a 4 týždňami sa vracia 50% z platby;

  • menej ako 4 týžne pred začiatkom tréningu nie je možné storno;

  • nie je možná žiadna výnimka;

  • je možnosť dohodnúť si individuálne - predĺžené platenie (bez navýšenia). 
     

Každý uchádzač si musí byť vedomý, že certifikát mu bude vydaný iba ak sa zúčastní všetkých vyučovacích hodín od začiatku až po posledný deň tréningu. Je preto potrebné si maximálne zariadiť čas. Každý deň (okrem soboty) sa končí o 17:00. V sobotu sa končí o 13:00 - neplatí pre víkendovú formu. Nedeľa je voľný deň. Tréning nie je prevediteľný na tretie osoby za žiadnych okolností. Platbou tréningu súhlasíte so všetkými týmito storno podmienkami.

bottom of page