top of page

Hypnoterapia

 

Naše podvedomie je niečo ako náš vlastný software. Ovláda veci ako tlkot srdca či rast vlasov, no ovláda aj naše chovanie a má svoje spôsoby ako vyhodnocovať situácie, ovláda naše reakcie, emócie a podobne. Keďže naše chovanie je naučené a nie dané bilogicky ako napríklad tlkot srdca, funguje pri ňom spôsobom, akoby malo “vyšľapané” svoje obvyklé cestičky a v rovnakých situáciách vytvára stále rovnakú reakciu - vždy ide po svojej cestičke. Táto cestička môže v konečnom dôsledku mať prejav napríklad fóbie, zavislosti, úzkosti, hnevu, nespavosti, problémov s ovládaním stravovania, nedostatkom motivácie, chronickej bolesti či psychosomatického ekzému a mnoho, mnoho iných reakcií, ktoré môžu výrazne znižovať kvalitu našeho každodenného života. V našom podvedomí je však zaznamenané všetko, čo sme kedy videli, počuli, zažili a je to v každom momente k dispozícii ako zdroj pre zmenu v chovaní či myslení. Hypnoterapia je metóda v ktorej je terapeut sprievodcom klienta do stavu tranzu (hypnózy) a k zmenám v jeho podvedomí tým, že necháva podvedomie klienta vybrať si nové - zdravé zdroje a následne zmeniť chovanie - nahradiť starý program/zdroj  za nový. Hypnóza je stav veľmi príjemného hlbokého uvolnenia tela aj mysle - tranzu, pri ktorom naša racionálna časť vedomia ide do úzadia - uvolnenia a podvedomie je priamo k dispozícii aby sa v ňom urobil prirodzený priestor na zmenu. Hypnóza nie je stav bezvedomia ani spánku. Klient plne vníma čo sa deje. Občas si to plne pamätá aj po "prebudení", niekedy si to pamätá iba matne. Terapeut do podvedomia nič nové neinštaluje, nič odtial nemaže a preto procedúra nemôže mať nežiaducu spätnú reakciu. Počas sedenia sa pracuje výhradne s problémom klienta a podvedmie si hľadá novú, zdravú cestu reagovania na situácie alebo nové chovanie. V hypnoterapii nie je podstatný príbeh, prečo sa vytvorilo dané problémové chovanie a preto sedenia nie sú založené na rozoberaní života, zážitkov či traum klienta ako napríklad u psychológa. Hypnoterapia ide priamo po zmene chovania, priamo po riešení problému.  Na dosiahnutie výsledku cez hypnoterapiu je zvyčajne potrebných viacero sedení a je potrebné držať si pravidelnosť. Pri hypnoterapii musí klient chcieť nechať sa zhypnotizovať, resp. ísť do tranzu (terapeut je len sprievodcom do tranzu, nie tvorom tranzu) a klient musí sto percentne chcieť svoju zmenu - nie len mať chuť skúšať možnosti.

6D5A0900 2.JPEG

Cena každého prvého sedenia na jeden stanovený problém je 100,- €. Každé následne sedenie k tomu istému problému je 50,-€.

Každý nový stanovený problém sa ráta samostatne a považuje sa nový projekt a nie ako pokračovanie riešenia predošlého problému a teda naceňuje sa odznova.

Na dosiahnutie plného výsledku nikdy nevieme dopredu povedať, koľko sedení bude treba. Výnimočne je to jedno, zvyčajne sú to tri, päť...  Preto odporúčam booknuť si dopredu aj viacero sedení. Ak by ste ďalšie booknuté sedenie nepotrebovali alebo necheli, samozrejme ho bezplatne pustíme.

Sedenia sa dajú plnohodnotne robiť aj online.  Ak preferujete osobné stretnutie, je to samozrejme možné a vždy je to na vašej preferencii. Pri online stretnutí používam platformu Google Meet, pri osobnom stretnutí sa stretneme v mojom štúdiu Prakriti v Petržalke

Požiadajte o termín
Preferencia stretnutia

Ďakujem za žiadosť! 

 

 

Často kladené otázky:

Čo všetko dokážem za pomoci NLP alebo hypnózy vyriešiť?

Obe techniky su do seba úzko prepletené. V podstate sa nimi dá vyriešiť čokoľvek, čo nám drieme v podvedomí a bráni nám využívať svoj plný potenciál, alebo nám narušuje kvalitu bežných dní. Medzi najčastejšie oblast patrí odstránenie úzkostí a kontrola stresu, odstránenie fóbií a strachov, nechcené návyky a závyslosti, ovládanie chronickej bolesti a ekzémov, riešenie nadváhy, sebadôvery, nespavosť, emocionálne liečenie, spracovanie traumatizujúcich zážitkov, a podobne.

Ako viem, či je na môj problém lepšie NLP alebo Hypnoterapia?

Výber techniky najlepšie stanoví terapeut po úvodnom rozhovore. Faktorom môže byť aj to, že klient nemusí chcieť ísť do hypnózy. Vtedy sa zvolí bdelý prístup cez NLP. Nie všetky témy sa dajú riešiť aj cez NLP aj cez hypnózu. Na niektoré je lepší jedn, alebo druhú techniku. V niektorých si vieme vybrať. 

Je NLP motivačné rozprávanie a afirmácie?

Nie. NLP nie je koučing, je to súbor presne daných techník, ktorých cieľom je efektívne prepísať chovanie či reakciu klienta.

Na akom princípe funguje a ako prebieha hypnoterapia?

Hypnoterapia je postavená na dlhom vývoji a skúmaní samotného stavu hypnózy, vedomia a podvedomia. Touto technikou sa zaoberajú aj vedecké inštitúcie a veľké svetové univerzity. Z výskumov dnes vieme, že naše podvedomie vždy pracuje v náš prospech a všetko pre nás robí vždy s pozitívnym úmyslom. Nájde si chovanie alebo reakciu na nejaký stimul a potom opakovane vytvára tú istú reakciu resp. chovanie. Aj keď ide o podvedome vždy pozitívny úmysel, na vedomej úrovni môže byť emócia alebo chovanie, ktoré nás v konečnom dôsledku oberá o kvalitu bežného života ako napríklad úzkosť, neovládatelné emócie, prejedanie, závyslosti či fóbie. Z výskumov dnes tiež vieme, že naše podvedomie má nekonečné množstvo riešení na stimul/problém, ktorý riešime. Avšak vybralo si iba jeden spôsob ako ho riešiť a ten nám nevyhovuje. V modernej hypnoterapii využívame tieto poznatky. Veľmi zjednodušene popísané terapeut dostane klienta do hypnotického stavu a tam naviguje podvedomie aby si za prvé identifikovalo problém/stimul chovania a za druhé ho naviguje, aby si našlo nový, zdravý sôsob ako riešiť tento problém. Následne sa nastavuje prepis starého chovania novým. Počas hypnózy teda terapeut nič "cudzie" nevkladá klientovi do podvedomia. Všetky riešenia pramenia z podvedomia samotného klienta, preto nemôžu mať žiadnu nechcenú spätnú reakciu. Profesionálne označujeme tento postup ako "ekologický", pretože tam nedochádza k vonkajšiemu ovplyvňovaniu.

Čo je hypnóza za stav?

Hypnóza je pozmenený stav vedomia a zvýšenej sugestibility. Definícia hypnózy je "strata mnohorakosti upnutia zmyslov". Je to stav tranzu, kde človek svoje zmysly poodpája z okolia a je v stave prítomnosti a bytia. Vedome si stále uvedomuje okolie, ale neinteraguje. Je to stav veľmi podobný hlbokej meditácii a je aj rovnako príjemný a uvolňujúci. Hypnóza je bežný jav, má viacero úrovní, resp. hĺbok a do prvých dvoch sa dokonca svojvolne dostávame každý deň prirodzene aj sami. Prvá úroveň je, keď sa zahľadíte do prázdna, prípadne sa zapozeráte do filmu alebo sa necháte pohltiť dejom v knihe. Druhá úroveň je napríklad, keď vám ráno zazvoní budík a vy máte ešte ťažké viečka a viete ich poťažmo otvoriť. Do ďalších úrovní potrebujeme sprievodcu. V hypnoterapii pracujeme iba s treťou a štvrtou úrovňou hypnózy. V oboch je stále v nejakej časti aktívne aj vedomie.

Môže byť hypnóza nebezpečná? 

Nie. Na fyzickej úrovni je človek v pohodlí a bezpečí, v plnej prítomnosti terapeuta a na mentálnej úrovni tiež nič nehrozí. Samotný stav je veľmi príjemný meditatívny stav, ktorý nemá z princípu ako ublížiť, nemôže samovolne spustiť žiadne "skryté veci", ktoré v sebe nosíme a terapeut do klienta nič "neinštaluje" ani ho nijak neovplyvnňuje. Počas hypnoterapie navyše nestrácate vedomie v ktorom by ste nevedeli, čo sa s vami deje. Pre viac informácii si prečítajte aj na čom je hypnoterapia postavená a ako prebieha procedúra, ktoré je popísané kúsok vyššie.

Nemôže sa mi v hypnóze niečo iné v hlave pokaziť?

Nie. Hypnóza je tranzový stav, stav kompletného fyzického a mentálneho uvolnenia a poodpájanie zmyslov z okolia, ponorenie sa do svojho vnútra. V tomto stave sa nemôže nič samovolne spustiť ani pokaziť.

Nemôže klient v hypnóze porozprávať niečo, čo nechce?

Nie. V technikách, ktoré používame sa nevyužíva rozprávanie klienta a človek v hypnóze nikdy svojvolne nezačne rozprávať.

Do akej miery zohráva v procedúre rolu klient?

Rola klienta je rovnako dôležitá ako rola terapeuta. Klient si musí uvedomovať, že nejaký problém má (nemusí vedieť jeho pôvod ani dôvod) a musí reálne chcieť sa ho zbaviť a musí do hypnózy chcieť ísť. Hypnóza nie je stav, ktorý sa dá navodiť proti niekoho vôli.

 

Môžem terapeutovi plne dôverovať?

Áno. Všetko, čo sa na sedeniach povie ostáva plne dôverné. Pokiaľ sa klient nechce s problémom plne zdôveriť, alebo sa terapeutovi z akéhokoľvek dôvodu nechce otvoriť, hypnoterapia sa dá absolvovať aj bez toho, aby teraput vedel čo je vo veci a čo sa rieši. Dôvody a odpovede sú v podvedomí klienta, terapeut je vždy sprievodca a katalizátor zmeny, či problém pozná alebo nie. Keď však problém pozná, vie celú procedúru lepšie "ušiť na mieru" pre klienta. Pre viac informácii si prečítajte odsek s popisom toho, na čom je hypnoterapia postavená a ako procedúra prebieha, ktoré je uvedené vyššie.

Stratím nad sebou v hypnóze kontolu?

Nie tak úplne. Telo síce oťažie a dostane sa do úplného hlbokého relaxu, zysly sa viac alebo menej poodpájajú z okolia, ale vedomie stále vníma čo sa deje. V hypnoterapii nepracujeme s bezvedomým stavom. 

Nemôže do mňa terapeut naprogramovať nechcené správanie?

Nie, v modernej hypnoterapii nepoužívame nikdy žiadnu "inštaláciu" myšlienok. 

Čo ak sa z hypnózy nebudem vedieť prebudiť?

Niečo také nie je možné.

Čo ak sa počas online sedenie stratí signál? Ako dlho ostanem v hypnóze? Zoobudím sa vôbec?

Ak by sa spojenie stratilo, pozvolne sa zobudíte z tranzového stavu sami, pretože to čo vás tam udržuje je viacmenej môj hlas.

Čo ak neviem dôvod alebo zdroj svojho problému?

To je úplne v poriadku. Podvedomie to už dávno vie. Na vedomej úrovni to nemusíme vedieť ani rozumieť. Dokonca, častokrát keď si myslíme že veciam vedome rozumieme, môžme sa mýliť. V hpynoterapii pracujeme výhradne s podvomým poznaním a podvedomými riešeniami klienta.

Čo ak moje podvedomie nemá iné riešenie na problém, ktorý mám?

Má. Vždy. A má ich nekonečné množstvo. Toto si na vedomej úrovni nevieme predstaviť, ani tomu porozumieť. A ani nemusíme, aby terapia bola úspešná.

Dokáže každý ísť do hypnózy?

Hypnóza má viacero úrovní, ako bolo popísanú už vyššie. Do prvých dvoch sa dostávame svojvolne a priordzene každý deň sami, a do ďalších dvoch - našich pracovných úrovní sa dokáže dostať každý jeden človek, ktorý dokáže večer zapspať alebo sa nechať pohltiť dobrým filmom či knihou. Čisto len na úplne zodpovedanie otázky, do piatej úrovne a hlbšie sa už nedostane každý.

Je hypnóza vhodná aj pre deti? 

Deti si väčšinou nie sú vedomé, že majú nejaký problém, nemajú preto žiadnu vnútornú pohnútku sa ho zbaviť a nevedia uchopiť pojem hypnźy, preto nevedia do neho dobrovolne ísť. Všetky tieto atribúty sú dôležité na uspéšnú procedúru, preto pre deti nie je hypnoterapia ani NLP najvhodnejším riešením.

Ako rýchlo sa dostanem do hypnotického stavu?

Je viacero spôsobov ako spustiť hypnotický tranz. Postupný, pozvolný priebeh, stredne rýchly a rýchly. Nie každý klient sa dokáže dostať do hypnózy každým spôsobom. Štandardne a obzvlášť na prvom sedení používam pomalý pozvolný postup, prípadne stredne rýchly.

Môžem ísť do hypnózy aj keď som na liekoch/liečbe niekde inde?

Pokiaľ užívaťe silné lieky určené lekárom, alebo trpíte stavom, ktorý je pod lekárskym dozorom, vždy pred hypnoterapiou konzltujte túto možnosť so svojím ošetrujúcim lekárom.

 

bottom of page