top of page
banner 2.jpg

JaroPávek

For english scroll down

Jaro Pavek je študentom Nancy Gilgoff - prvej Západnej ženy predstavenej do systému Aštánga Jogy v Indii v meste Mysore na začiatku 70.-tych rokov min. storočia. Jaro praktizuje jogu celý svoj dospelý život a venuje sa nie len jej praxi ale aj jej aktívnemu štúdiu. Jeho učenie sa vyznačuje profesionálnym a individuálnym prístupom ku každému žiakovi, precíznosťou, disciplínou, funkčnosťou a samozrejme pre neho charakteristickou dávkou humoru. Aštánga Jogu učí vo svojej originálnej forme tak, ako ju pôvodne učil Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) pred “jogovou inváziou” západného sveta do Indie a pred tým, ako západný svet pomiešal a inšpiroval metódu Aštánga Jogy s inými jogovými školami a zápandými učeniami. Okrem Nancy Gilgoff (má vyše 50 ročnú prax, z toho 30 rokov študovala s Gurujim) sa Jaro pravidelne učí aj od Manju Pattabhi Jois-a (Guruji-ho syn, považovaný za najskúsenejšieho žijúceho človeka v tradícii tejto jogy - s viac ako 60 ročnou praxou). Za posledné roky sa jeho pozornosť výrazne obracia aj na štúdium s Davidom Williamsom, ktorý spolu s Nancy Gilgoff v Indii Aštánga Jógu a Gurujiho objavili. David bol prvý Západniar, ktorý sa od Gurujiho naučil kompletý syllabus ásan a pránajámy Aštánga Jogy a následne ho na Západe učil. Výrazným učiteľom jeho srdca a myslenia je aj David Swenson, s ktorým Jaro strávil veľa času na rôznych miestach po celom svete. Jarove učenie nie je nositeľom iba zdanlivej fyzickej aktivity, ale hlavne pravou esenciou a pôvodným uzdravujúcim duchom tejto tradície. Popri jóge sú Jarovou vášňou aj mysticizmus a Tarot. V týchto smeroch sa tiež dlhodobo vzdeláva a v praxi aj v teórii nasleduje svojích učiteľov. Ďalej praktizuje liečenie Reiki na úrovni Majster, venuje sa bioenergetickému liečiteľstvu, práci s Tarotom a mysticizmu.

Jaro is a student of Nancy Gilgoff, the first western woman to be taught the method of Ashtanga Yoga by Sri K. Pattabhi Jois in the early 1970’s. Jaro has been practicing Yoga his whole adult life and has dedicated his time not only to the practice but also to the study of Yoga. His teaching is characterized by a professional and individual approach to each student, precision, discipline, and his characteristic sense of humor. He teaches Ashtanga Yoga in an original form, as it was taught by Sri K. Pattabhi Jois to Nancy before the "Western invasion" to Mysore, India, and before the Western world mixed the Ashtanga Yoga method with other forms of Yoga and other Western teachings. Besides Nancy Gilgoff (over 50 years of practice), Jaro also studies with Manju Pattabhi Jois (recognized as the current foremost authority on Ashtanga Yoga; over 60 years of practice). In recent years, his attention has also turned towards studying with David Williams, who, along with Nancy Gilgoff, was one of the first Westerners to discover Guruji and Ashtanga Yoga in India. David was the first Westerner to be taught the whole Ashtanga Yoga syllabus of asanas and pranayama by Guruji and to thereafter teach it in the West. A significant teacher of his heart and mind is David Swenson, with whom Jaro studied for several years as well. Jaro’s teaching conveys not only the physical practice but also the true essence and original healing spirit of this tradition.

Torre Sant' Andrea, Salento coast, Puglia region, Italy.jpg

YOGA RETREAT

July 1. - 8. 2023

 

Join Jaro in beautiful Yoga In Salento (Italy) for

"Old Ways of Ashtanga Yoga retreat".

MOJE HODINY

MY CLASSES

Utorok až piatok 6:30

Tuesday through Friday 6:30

ROZVRH A PRIHLÁSENIE TU

PRAKRITI Yoga Shala

Údernícka 11

851 01 Bratislava

v prípade záujmu o súkromné hodiny alebo iných otázok ma neváhajte kontaktovať cez formulár alebo telefónne číslo na konci stránky

Enlight84.JPG

ŠKOLA JógY

ZAČIATOČNÍCI

KURZ

LEVEL 1

certifikácia

LEVEL 2

certifikácia

IMG_3400_edited.jpg
PICTURES FROM THE ORIGINAL YOGA MALA BOOK

OZVITE SA

Get in touch

  • Instagram

+421 903 249 492

Success! Message received.

bottom of page