JaroPávek

Ashtanga Yoga

For english scroll down

Jaro Pávek je študentom Nancy Gilgoff - prvej Západnej ženy predstavenej do systému Aštánga Jogy v Indii v meste Mysore na začiatku 70.-tych rokov min. storočia. Jaro praktizuje jogu celý svoj dospelý život a venuje sa nie len jej praxi ale aj jej aktívnemu štúdiu. Jeho učenie sa vyznačuje profesionálnym a individuálnym prístupom ku každému žiakovi, precíznosťou, disciplínou, funkčnosťou a samozrejme pre neho charakteristickou dávkou humoru. Aštánga Jogu učí vo svojej originálnej, old-school forme tak, ako ju pôvodne myslel a učil Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) pred “jogovou inváziou” západného sveta do Indie a pred tým, ako západný svet pomiešal a inšpiroval metódu Aštánga Jogy s inými jogovými školami a zápandými učeniami. Okrem Nancy Gilgoff (má vyše 40 ročnú prax, z toho 30 rokov študovala s Gurujim) sa Jaro pravidelne učí aj od Manju Pattabhi Jois-a (Guruji-ho syn, považovaný za najskúsenejšieho žijúceho človeka v tradícii tejto jogy - s viac ako 60 ročnou praxou). Za posledné roky sa jeho pozornosť výrazne obracia aj na štúdium s Davidom Williamsom, ktorý spolu s Nancy Gilgoff v Indii Aštanga Jogu a Gurujiho objavili. David bol prvý Západniar, ktorý sa od Gurujiho naučil kompletý systém Aštánga Jogy a následne ho na Západe učil. Výrazným učiteľom jeho srdca a myslenia je aj David Swenson, s ktorým Jaro strávil veľa času na rôznych miestach po celom svete. Okrem nich sa stretol aj s inými zvučnými menami zo sveta Aštánga Jogy. Jarove učenie nie je nositeľom iba zdanlivej fyzickej aktivity, ale hlavne pravou esenciou a pôvodným uzdravujúcim duchom tejto tradície.

Jaro is a student of Nancy Gilgoff, the first western woman to be taught the method of Ashtanga Yoga by Sri K. Pattabhi Jois in the early 1970’s. Jaro has been practicing Yoga his whole adult life and has dedicated his time not only to the practice but also to the study of Yoga. His teaching is characterized by a professional and individual approach to each student, precision, discipline, and his characteristic sense of humor. He teaches Ashtanga Yoga in an original, old-school form, as it was taught by Sri K. Pattabhi Jois to Nancy before the "Western invasion" to Mysore, India, and before the Western world mixed the Ashtanga Yoga method with other forms of Yoga and other Western teachings. Besides Nancy Gilgoff (over 40 years of practice), Jaro also studies with Manju Pattabhi Jois (recognized as the current foremost authority on Ashtanga Yoga; over 60 years of practice). In recent years, his attention has also turned towards studying with David Williams, who, along with Nancy Gilgoff, was one of the first Westerners to discover Guruji and Ashtanga Yoga in India. David was the first Westerner to be taught the whole Ashtanga Yoga syllabus of asanas and pranayama by Guruji and to thereafter teach it in the West. A significant teacher of his heart and mind is David Swenson, with whom Jaro studied for several years as well. Jaro’s teaching conveys not only the physical practice but also the true essence and original healing spirit of this tradition.

Jaro on

YOGA | TRAVEL | FOOD

MOJE HODINY/MY CLASSES

 

MOMENTÁLNE IBA SÚKROMNÉ HODINY

CURRENTLY PRIVATE CLASSES ONLY

naživo aj online

info SMS & WhatsApp - 0903 249 492

On- Line lekcie

Utorok 13.4. o 17:00 Prvá séria tak, ako pôvodne vyzerala

(Po mojej poslednej telefonickej diskusii s Davidom Williamsom)

Streda 14.4. o 17:00 Vedená hodina celej prvej série jednoducho - menej vinjás + komentár

Štvrtok 15.4. o 17:00 Vedená hodina celej prvej série s počítaním vinjás v sanskrite

 Piatok 16.4. o 17:00 Vedená hodina polovica prvej a polovica druhej série

Podmienky na účasť sú, že vy už poznáte Aštangovú prax telom aj myslou (tieto hodiny naozaj nie sú vhodné pre začiatočníkov, alebo ľudí, čo nepoznajú Aštangovú prax - ja nebudem cvičiť, ale sledovať a viesť Vašu prax!), máte kameru (ak chcete aby som vás videl - ak nechcete nemusím).

 

Lekcie majú svoju minimálnu odporúčanú cenu 7€.

Samozrejme, každá väčšia podpora pre štúdio bude vítaná, ale tiež chápem, že pre niekoho je 7€ v tejto dobe veľa a akceptujem aj menší príspevok. Prosím, uskutočnite platbu dostatočnú dobu PRED lekciou. Ďakujem.

Platobné brány

REVOLUT: https://pay.revolut.com/profile/jaroslsp5q

 

PAYPAL: https://www.paypal.me/jaropavek

 

TRANSFERWISE:

JAROSLAV PAVEK

BIC/SWIFT: TRWIBEB1XXX

IBAN: BE52 9671 7293 5909

 

TATRABANKA:

JAROSLAV PAVEK

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK08 1100 0000 0026 1150 9147

VIAMO

0903 249 492

Zoom pozvánka:

https://us02web.zoom.us/j/7737764201?pwd=U20ySWNMazRDZ0dBeitINHU5cnhBQT09

 

Meeting ID: 773 776 4201

Passcode: namaste

ŠKOLA JOgY

ZAČIATOČNÍCI

KURZ

LEVEL 1

certifikácia

LEVEL 2

certifikácia

OZVITE SA

Get in touch

+421 903 249 492