JaroPávek

Ashtanga Yoga

For english scroll down

Jaro Pávek je študentom Nancy Gilgoff - prvej Západnej ženy predstavenej do systému Aštánga Jogy v Indii v meste Mysore na začiatku 70.-tych rokov min. storočia. Jaro (34) praktizuje Jogu celý svoj dospelý život a venuje sa nie len jej praxi ale aj jej aktívnemu štúdiu. Jeho učenie sa vyznačuje profesionálnym a individuálnym prístupom ku každému žiakovi, precíznosťou, disciplínou, funkčnosťou a samozrejme pre neho charakteristickou dávkou humoru. Aštánga Jogu učí vo svojej originálnej, old-school forme tak, ako ju pôvodne myslel a učil Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) pred “jogovou inváziou” západného sveta do Indie a pred tým, ako západný svet pomiešal a inšpiroval metódu Aštánga Jogy s inými jogovými školami a zápandými učeniami. Okrem Nancy Gilgoff (má vyše 40 ročnú prax, z toho 30 rokov študovala s Gurujim) sa Jaro pravidelne učí aj od Manju Pattabhi Jois-a (Guruji-ho syn, považovaný za najskúsenejšieho žijúceho človeka v tradícii tejto jogy - s viac ako 60 ročnou praxou). Za posledné roky sa jeho pozornosť výrazne obracia aj na štúdium s Davidom Williamsom, ktorý spolu s Nancy Gilgoff v Indii Aštanga Jogu a Gurujiho objavili. David bol prvý Západniar, ktorý sa od Gurujiho naučil kompletý systém Aštánga Jogy a následne ho na Západe učil. Výrazným učiteľom jeho srdca a myslenia je aj David Swenson, s ktorým Jaro strávil veľa času na rôznych miestach po celom svete. Okrem nich sa stretol aj s inými zvučnými menami zo sveta Aštánga Jogy. Jarove učenie nie je nositeľom iba zdanlivej fyzickej aktivity, ale hlavne pravou esenciou a pôvodným uzdravujúcim duchom tejto tradície.

Jaro is a student of Nancy Gilgoff, the first western woman to be taught the method of Ashtanga Yoga by Sri K. Pattabhi Jois in the early 1970’s. Jaro (34) has been practicing Yoga his whole adult life and has dedicated his time not only to the practice but also to the study of Yoga. His teaching is characterized by a professional and individual approach to each student, precision, discipline, and his characteristic sense of humor. He teaches Ashtanga Yoga in an original, old-school form, as it was taught by Sri K. Pattabhi Jois to Nancy before the "Western invasion" to Mysore, India, and before the Western world mixed the Ashtanga Yoga method with other forms of Yoga and other Western teachings. Besides Nancy Gilgoff (over 40 years of practice), Jaro also studies with Manju Pattabhi Jois (recognized as the current foremost authority on Ashtanga Yoga; over 60 years of practice). In recent years, his attention has also turned towards studying with David Williams, who, along with Nancy Gilgoff, was one of the first Westerners to discover Guruji and Ashtanga Yoga in India. David was the first Westerner to be taught the whole Ashtanga Yoga syllabus of asanas and pranayama by Guruji and to thereafter teach it in the West. A significant teacher of his heart and mind is David Swenson, with whom Jaro studied for several years as well. Jaro’s teaching conveys not only the physical practice but also the true essence and original healing spirit of this tradition.

Jaro on

YOGA | TRAVEL | FOOD

MOJE HODINY/MY CLASSES

Mysore style Ashtanga Yoga

ut-pia/tue-fri   6:30 - 8:00

cena/driop-in:  8

prihláste sa/sign up

Neučím v tieto dni

I am not teaching these days:

všetky pondelky/all Mondays

and

Oct. 9. - 23.

Nov. 2. - 13.

online hodiny jógy a workshopy

Stiahnite si do svojho zariadenia appku Zoom, zadarmo sa v nej zaregistrujte a pripojte sa na nasledovné hodiny.

Prihláste sa do miestnosti 5 - 10 minút pred začatím. Nie 2 minúty po, prosím. Jógová prax trvá cca 90 minút a workshopy medzi 2 - 3 hodinami.

Archív vybraných hodín jógy a workshopov nájdete v sekcii MEDIA.

Link do mojej miestnosti je vždy rovnaký: https://us04web.zoom.us/j/7737764201

Rozvrh:

Guest Teachers 2020

Nancy.jpg

NANCY GILGOFF

Intermediate Adjustment Clinic

 

9. - 13. September

David Williams_edited.png

DAVID WILLIAMS

Weekend Workshop

3. - 4. October

Manju_edited.jpg

MANJU JOIS

Primary Teacher Training

18. - 22. October

Všetky lekcie a workshopy sú zadarmo. Ale tak ako kopec iných ľudí a kolegov som v tomto období aj ja a so mnou aj náš domov - štúdio Prakriti ostali úplne bez akéhokoľvek príjmu. Ak sa Vám obsah hodín a workshopov páči, budem vdačný za protihodnotu vo forme ľubovolného príspevku cez PayPal...

... alebo ešte lepšie ak môžte využite platbu cez Revolut - @jaroslsp5q, aplikáciu VIAMO na telefónne číslo 0903 249 492, prípadne bankovou platbou pomocou IBANu

ĎAKUJEM

ŠKOLA JOgY

ZAČIATOČNÍCI

KURZ

LEVEL 1

certifikácia

LEVEL 2

certifikácia

OZVITE SA

Get in touch

+421 903 249 492