Dobrá práca. Teraz budeš potreobvať papier a pero (alebo ešte lepšie krúžidlo)


Boh stvoril svet za sedem dní.

Na prvý deň Boh rozšíril svoje vedomie do všetkých strán a vytvoril nebo a zem - vytvoril prvý kruh.

Na druhý deň sa Duch Boží pohyboval nad vodami až na kraj svojho stvorenia a na tomto kraji znova rozšíril svoje vedomie rovnako do všetkých strán a vytvoril druhý, rovnaký kruh. Tým vytvoril oko, ktoré uzrelo svetlo - "Budiš svetlo!. A bolo svetlo, ktoré Boh oddelil od temnoty. Svetlo nazval dňom a temnotu nocou.

Tretí deň šiel na kraj svojich predošlých stvorení - tam kde sa stvorenia stretávali a rozšíril svoje vedomie opäť do všetkých strán. Vytvoril tretí, rovnaký kruh.

Štvrtý deň šiel na kraj svojich stvorení - tam kde sa stretávali jeho prvé a posledné stvorenie. Tam znovu rozšíril svoje vedomie do všetkých strán a vytvoril štvrtý rovnaký kruh.

Takto pokračoval po dobu sedem dní, vždy rozšíril svoje vedomie na mieste, kde sa jeho prvé a posledné stvorenie stretávalo a siedmym dňom vytvoril Semeno Života.

Toto ťa privedie na miesto, ktoré hľadáš.